HDK Motojadowniki – dziękujemy!

Dziękujemy za wpłatę kwoty 11 900,00 zł zebranej podczas Pikniku organizowanego przez motocyklistów z HDK Motojadowniki! To już 10 rok naszej współpracy, dziękujemy, że zawsze możemy na Was liczyć!