1. Informacje dla przyszłych podopiecznych Załącznik20
  2. Regulamin Załącznik19 regulamin
  3. Wniosek o założenie subkonta – Załącznik18 
  4. Oświadczenia podopiecznych/opiekunów podopiecznych Załącznik13 
  5. Formularz kontaktowy  Załącznik17 
  6. Zgoda na publikację danych Podopiecznego Załącznik21
  7.  Protokół z przeprowadzonej zbiórki publicznej