Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży AUXILIUM realizuje projekt dotowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON kwotą 344 552,00 zł, w ramach konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem” priorytet 2.ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, pod tytułem: Rehabilitacja społeczna w powiecie bocheńskim.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie przez /beneficjenta orzeczenia o niepełnosprawności oraz złożenie niezbędnej dokumentacji przez rodzica/opiekuna prawnego.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Projekt realizowany jest w placówce Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży AUXILIUM, ul. Brzeźnicka 55D (I piętro). Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone są w oparciu o IPD opracowane dla każdego uczestnika, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb.

W ramach projektu realizowanych 5 form wsparcia dostosowanych do potrzeb beneficjentów i są to:

  1. Zajęcia uspołeczniające;
  2. Arteterapia;
  3. Zajęcia teatralne;
  4. Terapia ruchem;
  5. Trening porozumiewania się i komunikacji;