Śmierć kresem cierpienia…

 

Ku pamięci naszym zmarłym Przyjaciołom:

Krzysztofowi Nowakowi z Jasła – * 11.09.1973 – 30.07.2010

Jarkowi Srodze z Bochni, gitarzyście 4 Szmerów – * 1.06.1965 – 2.07.2013

Mgr Jerzemu Widło* 21.05.1934 – 15.03.2014

Małej Wielkiej Bohaterce Dorotce Botkowskiej z Bochni, podopiecznej naszej Fundacji – 12.04.2011 –  17.11.2016

Markowi Gałce z Bochni, podopiecznemu naszej Fundacji *06.01.1960 –   04.08.2018

Malutkiej Wojowniczce Liliance Zapalskiej z Bochni, podopiecznej naszej Fundacji *04.06.2017 –   06.04.2019

Grzegorzowi Maciejaszowi z Uścia Solnego, podopiecznemu naszej Fundacji *07.04.1989 – 11.06.2020.

Robertowi Dzieży z Bochni, przyjacielowi naszej Fundacji *11.07.1978 –  20.09.2020.

Bartłomiejowi Kurkowi z Bochni, podopiecznemu naszej Fundacji *24.07.1989 –  16.09.2020.

Magdalenie Gałce Liwińskiej z Bochni, podopiecznej naszej Fundacji *25.01.1959 –  16.11.2020.

Janowi Sroce z Bochni, przyjacielowi naszej Fundacji, *24.06.1944 –  01.10.2021.

Zygmuntowi Malewskiemu z Bochni, honorowemu ambasadorowi Biegu o Pierścień św. Kingi, *1940 – 21.12.2022.

Filipkowi Kamyczkowi z Kopalin, podopiecznemu naszej Fundacji, *04.10.2016 – 25.04.2024.