Wolontariat

Jeśli chcesz zostać naszym wolontariuszem, zapraszamy! Zobaczysz jak wiele radości może przynieść pomaganie naszym podopiecznym. Jeśli jesteś osobom niepełnoletnią, wydrukuj Oświadczenie i przekaż je nam podczas wydarzenia, w którym chcesz uczestniczyć. Zapraszamy! Twój udział ma znaczenie!

Aktualne oświadczenia i Porozumienia wolontariackie – pliki do pobrania – zgodne z RODO:

Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolont.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego wolontariusza – obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. – Załącznik14 

Zaświadczenie o odbyciu wolontariatu