Dziękujemy za przekazany 1% za 2021 rok!

Kochani – 309 749,11 zł – taką kwotę przekazaliście na rzecz naszej fundacji i Podopiecznych naszej fundacji w ramach rozliczeń 1% za rok podatkowy 2021. Taki wynik przekroczył nasze wyobrażenie o hojności i zaufaniu, jakim nas Państwo obdarzyliście. DZIĘKUJEMY!!! 😍
 
Bardzo dziękujemy za wpłaty, każda złotówka w tym kolejnym niełatwym roku jest dla nas ważna, każdą oglądamy wielokrotnie, zanim ją wydamy. W październiku nasi Podopieczni będą mieli te środki na swoich subkontach i będą mogli z nich korzystać, po uprzednim dostarczeniu do fundacji regulaminowo niezbędnych dokumentów rozliczeniowych.
 
Nasza kampania związana ze zbiórką 1% nie ustaje, już niebawem rozpoczniemy kolejny jej etap, poprosimy byście Państwo pamiętali o naszych Podopiecznych rozliczając się za rok 2022.
 
Fundacja jest w trakcie zmian i przekształceń organizacyjnych i logistycznych. Zmieniamy się i udoskonalamy oraz poszerzamy wachlarz usług, by działać jeszcze sprawniej dla naszych Podopiecznych i dla Państwa. Dla tego też nadal prosimy o zaufanie i wsparcie. Tylko z Państwa pomocą możemy działać skutecznie.
Dziękujemy za Państwa wsparcie!❤️
 
Dostępność: Na białym tle czerwonymi i granatowymi literami i cyframi zapisane są informacje o kwocie zebranej w ramach rozliczeń 1%. Zebrana kwota zapisana jest czerwonym fontem. Poniżej kwoty umieszczono logo fundacji Auxilium w czerwono-granatowych kolorach. Poniżej logotypu umieszczono napis „Dziękujemy!!!” zapisany granatowym fontem.