DOSTĘPNOŚĆ: Kreatywni Aktywni Twórczo zintegrowani – „Warsztaty: Bądź jak Warhol – twórz przestrzennie”

Zapraszamy do udziału w projekcie: Kreatywni Aktywni Twórczo zintegrowani. Działania z dostosowaniem dla potrzeb ze szczególnymi potrzebami.

Więcej informacji na stronie www.auxilium-fundacja.org.pl.

Zapisy: http://tiny.pl/wr6mh

Zajęcia z udziałem osób przeszkolonych w zakresie PJM.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Warsztaty: Bądź jak Warhol – twórz przestrzennie – bazując na „Puszce z zupą Campbell” oraz możliwość́ graficznego zwielokrotnienia obrazu, przedstawimy założenia pop-artu i możliwości związanych z taką formą sztuki. Uczestnicy skorzystają̨ z kolorowych kartek, puszek, przygotowanych w przestrzeni pracowni. Osoby z dysfunkcją wzroku będą̨ miały możliwość́ skorzystania z materiałów 3d, by ułatwić́ pracę z kształtem i fakturą.

Dostępność:

Grafika przedstawia plakat promujący projekt „Kreatywni Aktywni – Twórczo zintegrowani”. Na białym tle w górnej części plakatu granatowym fontem zapisano nazwę projektu. W środkowej części plakatu umieszczono grafikę dwóch łączących się dłoni wykonanych akwarelą wzorowaną na fresku Michała Anioła „Stworzenie Adama i Ewy”. Poniżej grafiki umieszczono program zajęć realizowanych w ramach projektu. W dolnej części plakatu umieszczono logotypy: organizatora, partnera, patrona medialnego oraz informację o dofinansowaniu.