Ogłoszenie o naborze uzupełniającym do współpracy w projekcie: Rehabilitacja społeczna w powiecie bocheńskim

Zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby podjąć współpracę w zakresie prowadzenia działań w ramach projektu: Rehabilitacja społeczna w powiecie bocheńskim, realizowanego przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży AUXILIUM, w placówce pod adresem: ul. Brzeźnicka 55D, 32-700 Bochnia

Czas realizacji: 01.04.2023-31.03.2024

Elastyczne godziny pracy, atrakcyjne wynagrodzenie, różne formy współpracy.

Zapraszamy!

 Obszary współpracy:

  1. Zajęcia uspołeczniające: Zajęcia uspołeczniające w grupie będą miały szeroki zakres. Zasadą jest nauka współdziałania oraz interakcji poprzez uczestnictwo we wspólnych zajęciach. Grupa planuje i przygotowuje się do wspólnych wyjść do obiektów kulturalnych i użyteczności publicznej tj. np. biblioteki, muzeum, teatru, kina, Kopalni Soli, Muzeum Motyli Arthropoda, Galerii Fotografii Kowalsky, kawiarni itp.

Proces planowania i przygotowywania odbywa się w placówce (nauka posługiwania się pieniędzmi, określenia pogody, poznawanie pojęcia czasu, posługiwania się kalendarzem i zegarem, zachowania w obiekcie, do którego się wybiorą, przygotowanie do samodzielnego zakupu biletu itp. Uczestnicy/Uczestniczki trenują umiejętności w zależności od swoich możliwości psychofizycznych. Terapia skutkuje poprawą funkcjonowania w najbliższym otoczeniu. Zajęcia odbywają się w małych grupach. Zajęcia prowadzą terapeuci z wyższym wykształceniem kierunkowym i dużym doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Różnorodność metod, form i technik terapii umożliwia dostosowanie wsparcia do możliwości psychofizycznych Uczestników/Uczestniczki projektu, przyczynia się do ich rozwoju i osiągnięcia sukcesu, jakim jest wzrost samodzielności i umiejętność współdziałania w grupie.

 

  1. Arteterapia: Arteterapia obejmuje szeroki zakres zajęć artystycznych, takich jak: muzykoterapia, choreoterapia, różne sztuki plastyczne, rytmika i inne. Ma funkcję zarówno korekcyjną, jak i stymulacyjną.
  • Muzykoterapia polega na pracy z głosem (nauka piosenek), instrumentami (głównie perkusyjnymi, jak bębenek), a także na słuchaniu muzyki. Zajęcia choreograficzne realizowane są poprzez: taniec, pantomimę itp.
  • Zajęcia plastyczne obejmują takie techniki/formy jak: malarstwo, rysunek, rzeźba, ceramika, proste wyklejanki, praca z różnymi masami plastycznymi, papierem, decoupage. Wszystkie z tych metod pomagają w usprawnieniu psychicznym i społecznym m.in. poprzez normalizację napięcia mięśniowego, wyrażenie swoich emocji, poprawę koordynacji ruchowej i wzrokowej, poprawę koncentracji. Zajęcia indywidualne.

 

  1. Zajęcia teatralne: polegają na wspólnym przygotowaniu przedstawień. Razem z prowadzącymi zajęcia, Uczestnicy i Uczestniczki planują pracę nad spektaklem. Próby odbywają się w dwóch grupach, dwa razy w tygodniu po półtorej godziny. Role w przedstawieniach będą przydzielane w dostosowaniu do możliwości psychofizycznych Uczestników i Uczestniczek. Terapia skutkuje poprawą funkcjonowania w grupie, ale też otwarciem się na zewnątrz. Istotą tej formy wsparcia jest proces przygotowania przedstawienia, kształtujący odpowiednie umiejętności i zachowania, nie sam spektakl. Zajęcia prowadzi teatrolog wraz z wolontariuszem, mający przygotowanie merytoryczne do takiej pracy. Zajęcia odbywają się w placówce.

 

  1. Terapia ruchem: konieczna jest do wsparcia rehabilitacji społecznej przewidzianej projektem. Poprawa stanu fizycznego (usprawnienie manualne i koordynacyjne, ruchomości stawów, poprawa równowagi i koordynacji ruchowej, utrzymanie prawidłowej sylwetki), pozwala na efektywny udział w pozostałych formach wsparcia. W indywidualnej terapii ruchowej Uczestnicy i Uczestniczki projektu wykonują zadania specjalnie dla niego przeznaczone/przygotowane, dobrane tak, aby korygowały jego zaburzoną sferę fizyczną w sposób indywidualny. Terapia ruchem poprawia równowagę i koordynację ruchową oraz kształtuje prawidłowe odruchy. Zaangażowanie i systematyczny udział w zajęciach zwiększa kondycję psychofizyczną i zwiększa samodzielność w czynnościach życia codziennego. Zajęcia realizowane w sali dostosowanej do prowadzenia tego typu zajęć w placówce. Placówka dysponuje wszelkim sprzętem do prowadzenia tej formy wsparcia (materace, ławeczki, taśmy, piłki, trenery równowagi, drabinki.

 

  1. Trening porozumiewania się i komunikacji: Forma wsparcia przebiega dwutorowo:
  • Terapia logopedyczna
  • Nauka komunikacji zastępczej.

Możliwość sprawnego komunikowania się jest niezwykle ważna w świetle funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie. Mowa pozwala na interakcję z drugim człowiekiem i wyrażanie swoich potrzeb i uczuć. W przypadku osób z silnymi zaburzeniami mowy możliwa jest komunikacja zastępcza: za pomocą gestu, ruchu ciała, dźwięków, symboli itp. Logopeda i/lub oligofrenopedagog prowadzą terapię dostosowaną do możliwości i potrzeb Uczestników. Podczas zajęć wykorzystywane są zestawy do terapii logopedyczno-pedagogicznej, gry, płyty, komunikator mowy itp. narzędzia. Zajęcia terapeutyczne realizowane są w sali dostosowanej do prowadzenia tego typu zajęć w placówce. Sala wyposażona w lustro logopedyczne, programy multimedialne, słuchawki itp.

 

Więcej informacji:  projekt@auxilium-fundacja.org.pl, tel. 577 935 025

Zapraszamy!

 

Dostępność: Grafika przedstawia ogłoszenie o realizacji programu „Rehabilitacja społeczne w powiecie bocheńskim”. Na białym tle w górnej części ogłoszenia widnieje logo PFRON – grafika przedstawia zarys kwiatu w zielonym i czerwonym kolorze, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze kwiat rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś – wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poniżej czarną czcionką zapisane są informacje na temat projektu. W dolnej części grafiki widnieją zielony i czerwony trójkąt kolorystyką nawiązujące do logotypu PFRONu, domykając dolną cześć projektu.

 

Wakacje z fundacją AUXILIUM!

Zapraszamy do udziału w artystycznych warsztatach z fundacją Auxilium, nasze wydarzenia uatrakcyjnią tegoroczne wakacje! Zajęcia są BEZPŁATNE, otwarte dla wszystkich chętnych. Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z czym prosimy

Read More

Podziękowania dla KWW Reaktor B7 Inspirujemy Zmiany

    Składamy serdeczne podziękowania Komitetowi Wyborczemu Wyborców Reaktor B7 Inspirujemy Zmiany za wpłatę środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację naszych Podopiecznych. Dostępność: Na grafice na białym

Read More

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Ojca!

  Drodzy Ojcowie i Tatusiowie! W dniu Waszego święta życzymy Wam przede wszystkim wielu niezapomnianych chwil z rodziną. Niech każdy dzień przynosi Wam radość i satysfakcję, a myśl o rodzinie

Read More