Dokumenty do pobrania

  1. Oświadczenia podopiecznych/opiekunów podopiecznych Załącznik13 
  2. Formularz kontaktowy  Załącznik17 
  3. Wniosek o założenie subkonta – Załącznik18 
  4. Regulamin Załącznik19Załącznik19 regulamin dla nowych podopiecznych
  5. Informacje dla przyszłych podopiecznych Załącznik20
  6. Zgoda na publikację danych Podopiecznego Załącznik21
  7. Wniosek o pomoc finansową Załącznik22 
  8. Rozliczenie kosztów przejazdu DRUK-Rozliczenie-kosztów-przejazdu
  9. Wniosek o wykreślenie podopiecznego z listy podopiecznych Załącznik23
  10.  Protokół z przeprowadzonej zbiórki publicznej 

Informacja: złożenie wniosku opiewającego na wynikającą z dopiętch załączników (faktur/rachunków) wystawionych na dane Fundacji), nie jest równoznaczne z refundacją całości kosztów. Zarząd Fundacji decyduje o zasadności i celowości wydatku. Jeżeli nie jesteście Państwo pewni, czy zakup, którego chcecie dokonać będzie zrefundowany, prosimy o kontakt mailowy. Generalnie prosimy o kierowanie się zasadą: ratowanie zdrowia bądź życia podopiecznego. Prosimy posiłkować się zapisami regulaminu, a w szczególności: Paragraf 3 punkt 4: „Środki zgromadzone na Subkontach przeznaczane są na leczenie i rehabilitację Beneficjentów, w szczególności na operacje, rehabilitację, leczenie, turnusy rehabilitacyjne, środki farmakologiczne, na sprzęt, przejazdy z i do miejsca rehabilitacji (na podstawie Faktur i druku Rozliczenia kosztów przejazdu), pojazdy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz ze specjalistycznym wyposażeniem, jak też inne materiały konieczne do rehabilitacji, a także na rehabilitację społeczną, mającą na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym, realizowaną przede wszystkim przez likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji.

Ostateczna decyzja w kwestii refundacji należy do zarządu fundacji oraz fundatora. Nie przewidujemy możliwości odwołania się od niej.