Szkolenia dla osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra, Spółdzielnia Socjalna SerwiS, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie oraz ISS  Projekt sp. z o.o. zapraszają do udziału w projektach:

  • Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy, www.niepelnosprawninarynkupracy.pl
  • Jestem niepełnosprawny i chcę pracować, http://jestemniepelnosprawnyichcepracowac.pl/
  • Przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia pracy, www.przygotowanieniepelnosprawnychdopracy.pl

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

W projektach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne powyżej 30 roku życia, bezrobotne lub bierne zawodowo, zamieszkałe w województwie małopolskim.

Uczestnicy projektów mogą skorzystać z wielu form wsparcia, w tym m.in.:

-płatnych staży i szkoleń zawodowych,

-poradnictwa zawodowego,

-pośrednictwa pracy,

-warsztatów (m.in. komputerowe).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projektach zobowiązane są przedłożyć: 

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna – w przypadku osób bezrobotnych.

Rekrutacja prowadzona będzie od 27 czerwca br. w biurze projektów przy ul. Krakowskiej 13  w Tarnowie.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie projektów:

tel. 14 656 28 00, 14 627 28 71

e-mail: a.ocwieja@fundacjatarnowskiego.pl

Podane strony internetowe, dotyczące szkoleń będą w pełni dostępne od 24 czerwca.

Radosnych Świąt!

Zarząd Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz dzieciom i Młodzieży AUXILIUM życzy wszystkim Podopiecznym, Wolontariuszom oraz Przyjaciołom Fundacji RADOSNYCH ŚWIĄT!

Read More

SERCA DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI AUXILIUM

Akcja „Serca dla podopiecznych fundacji Auxilium” to projekt realizowany przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży AUXILIUM, we wsparciu Firm oraz Darczyńców prywatnych. Pomysł zrodził się w listopadzie

Read More