Umowa z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisana!

Informujemy, ze dnia 15.06.2022 fundacja Auxilium podpisała Umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki otrzymanemu wsparciu niebawem przystępujemy do prac związanych z realizacją zadania; Kreatywni Aktywni Twórczo zintegrowani. Działania dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami!

To nowy projekt, kierowany do osób wykluczonych, z niepełnosprawnością i dysfunkcjami.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zapisy: https://tiny.pl/wr6mh

Więcej na www.auxilium-fundacja.org.pl