Ogłoszenie o naborze uzupełniającym do projektu PFRON: Rehabilitacja społeczna w powiecie bocheńskim

U W A G A!

Zapraszamy do zgłaszania się w naborze uzupełniającym w projekcie PFRON: Rehabilitacja społeczna w powiecie bocheńskim.

Organizator: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży AUXILIUM

Uczestnicy i Uczestniczki projektu – 80 osób z niepełnosprawnościami (ważne orzeczenie o niepełnosprawności).

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu są osoby posiadające ważne, aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności z powiatu bocheńskiego, w tym z miasta Bochnia.

Projekt nie ogranicza się do konkretnego rodzaju niepełnosprawności, jest dostępny dla osób dotkniętych różnymi dysfunkcjami. Projekt jest przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami bez względu na wiek i wykształcenie (dzieci i dorośli).

Dowóz na zajęcia: fundacja nie organizuje dowozu Uczestników i Uczestniczek na zajęcia, fundacja zapewnia bezpłatne miejsca parkingowe, dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, znajdujące się przy placówce.

Adres prowadzonych zajęć: ul. Brzeźnicka 55D, I piętro, wjazd windą, podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie poruszania się – za budynkiem.

Rekrutacja ciągła prowadzona na terenie powiatu bocheńskiego, więcej informacji na www.auxilium-fundacja.org.pl, tel. 577 935 025, projekt@auxilium-fundacja.org.pl

Zgłoszenia – formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej tego ogłoszenia.

Termin realizacji projektu: 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r.

Cel: Celem projektu jest rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością, poprawa ich funkcjonowania w społeczeństwie, zwiększenie ich samodzielności i aktywności.

Kierunek pomocy: ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Realizujemy 5 form wsparcia, uzupełniających się wzajemnie: 3 indywidualne i 2 grupowe.

Dla każdego Uczestnika/Uczestniczki tworzymy Indywidualny Plan Działania.

Wsparcia udzielamy w sposób ciągły: 5 dni w tygodniu przez 12 miesięcy.

Zajęcia – indywidualne i grupowe – prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę.

Lokal, w którym prowadzone są zajęcia dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnością. Brak w nim barier architektonicznych: wszystkie pomieszczenia, w tym łazienki, dostosowane są dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku jest winda. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd z tyłu budynku).

Część zajęć będzie prowadzona poza placówką – wyjścia do instytucji kultury, kawiarni, itp.

Zaplanowane działania:

Działanie Cel Czas trwania
1 sesji
Liczba sesji dla 1 osoby Sposób prowadzenia zajęć grupowe/indywidualne Liczba osób zaplanowanych
do skorzystania
z zajęć
Zajęcia uspołeczniające Celem zajęć uspołeczniających jest poprawa umiejętności społecznych oraz funkcjonowania w grupie. 3h 11 Grupowe 48
Arteterapia Arteterapia ma na celu kompensowanie i korygowanie zaburzeń rozwojowych, poprawę koordynacji ruchowej, rozwój intelektualny beneficjentów, a co za tym idzie, poprawę funkcjonowania w życiu codziennym. 1h 22 Indywidualne 50
Zajęcia teatralne Celem zajęć teatralnych jest poprawa umiejętności społecznych w zakresie funkcjonowania w grupie poprzez rehabilitację przez sztukę. 1,5h 44 Grupowe 10
Terapia ruchem Celem terapii ruchowej jest poprawa stanu fizycznego (usprawnienie manualne i koordynacyjne, ruchomości stawów, poprawa 0,5h 22 Indywidualne 80
Trening porozumiewania się i komunikacji Celem formy wsparcia jest poprawa zdolności porozumiewania się/komunikacji z otoczeniem poprzez aparat mowy, jak i przy pomocy komunikacji wspomagającej i alternatywnej. 0,5 h 44 Indywidualne 36

Opis form wsparcia:

  1. Zajęcia uspołeczniające: Zajęcia uspołeczniające w grupie mają szeroki zakres. Zasadą jest nauka współdziałania oraz interakcji poprzez uczestnictwo we wspólnych zajęciach. Grupa planuje i przygotowuje się do wspólnych wyjść do obiektów kulturalnych i użyteczności publicznej tj. np. biblioteki, muzeum, teatru, kina, Kopalni Soli, Muzeum Motyli Arthropoda, Galerii Fotografii Kowalsky, kawiarni itp.

Proces planowania i przygotowywania odbywa się w placówce (nauka posługiwania się pieniędzmi, określenia pogody, poznawanie pojęcia czasu, posługiwania się kalendarzem i zegarem, zachowania w obiekcie, do którego się wybiorą, przygotowanie do samodzielnego zakupu biletu itp. Uczestnicy/Uczestniczki trenują umiejętności w zależności od swoich możliwości psychofizycznych. Terapia skutkuje poprawą funkcjonowania w najbliższym otoczeniu. Zajęcia odbywają się w małych grupach. Zajęcia prowadzą terapeuci z wyższym wykształceniem kierunkowym i dużym doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Różnorodność metod, form i technik terapii umożliwia dostosowanie wsparcia do możliwości psychofizycznych Uczestników/Uczestniczki projektu, przyczynia się do ich rozwoju i osiągnięcia sukcesu, jakim jest wzrost samodzielności i umiejętność współdziałania w grupie.

 

  1. Arteterapia: Arteterapia obejmuje szeroki zakres zajęć artystycznych, takich jak: muzykoterapia, choreoterapia, różne sztuki plastyczne, rytmika i inne. Ma funkcję zarówno korekcyjną, jak i stymulacyjną.

– Muzykoterapia polega na pracy z głosem (nauka piosenek), instrumentami (głównie perkusyjnymi, jak bębenek), a także na słuchaniu muzyki. Zajęcia choreograficzne realizowane są poprzez: taniec, pantomimę itp.

– Zajęcia plastyczne obejmują takie techniki/formy jak: malarstwo, rysunek, rzeźba, ceramika, proste wyklejanki, praca z różnymi masami plastycznymi, papierem, decoupage. Wszystkie z tych metod pomagają w usprawnieniu psychicznym i społecznym m.in. poprzez normalizację napięcia mięśniowego, wyrażenie swoich emocji, poprawę koordynacji ruchowej i wzrokowej, poprawę koncentracji. Zajęcia indywidualne.

 

  1. Zajęcia teatralne: polegają na wspólnym przygotowaniu przedstawień. Razem z prowadzącymi zajęcia, Uczestnicy i Uczestniczki planują pracę nad spektaklem. Próby odbywają się w dwóch grupach, dwa razy w tygodniu po półtorej godziny. Role w przedstawieniach będą przydzielane w dostosowaniu do możliwości psychofizycznych Uczestników i Uczestniczek. Terapia skutkuje poprawą funkcjonowania w grupie, ale też otwarciem się na zewnątrz. Istotą tej formy wsparcia jest proces przygotowania przedstawienia, kształtujący odpowiednie umiejętności i zachowania, nie sam spektakl. Zajęcia prowadzi teatrolog wraz z wolontariuszem, mający przygotowanie merytoryczne do takiej pracy. Zajęcia odbywają się w placówce.

 

  1. Terapia ruchem: konieczna jest do wsparcia rehabilitacji społecznej przewidzianej projektem. Poprawa stanu fizycznego (usprawnienie manualne i koordynacyjne, ruchomości stawów, poprawa równowagi i koordynacji ruchowej, utrzymanie prawidłowej sylwetki), pozwala na efektywny udział w pozostałych formach wsparcia. W indywidualnej terapii ruchowej Uczestnicy i Uczestniczki projektu wykonują zadania specjalnie dla niego przeznaczone/przygotowane, dobrane tak, aby korygowały jego zaburzoną sferę fizyczną w sposób indywidualny. Terapia ruchem poprawia równowagę i koordynację ruchową oraz kształtuje prawidłowe odruchy. Zaangażowanie i systematyczny udział w zajęciach zwiększa kondycję psychofizyczną i zwiększa samodzielność w czynnościach życia codziennego. Zajęcia realizowane w sali dostosowanej do prowadzenia tego typu zajęć w placówce. Placówka dysponuje wszelkim sprzętem do prowadzenia tej formy wsparcia (materace, ławeczki, taśmy, piłki, równoważnie, drabinki.

 

  1. Trening porozumiewania się i komunikacji: Forma wsparcia przebiega dwutorowo:
  • terapia logopedyczna
  • nauka komunikacji zastępczej

Możliwość sprawnego komunikowania się jest niezwykle ważna w świetle funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie. Mowa pozwala na interakcję z drugim człowiekiem i wyrażanie swoich potrzeb i uczuć. W przypadku osób z silnymi zaburzeniami mowy możliwa jest komunikacja zastępcza: za pomocą gestu, ruchu ciała, dźwięków, symboli itp. Logopeda i/lub oligofrenopedagog prowadzą terapię dostosowaną do możliwości i potrzeb Uczestników. Podczas zajęć wykorzystywane są zestawy do terapii logopedyczno-pedagogicznej, gry, płyty, komunikator mowy itp. narzędzia. Zajęcia terapeutyczne realizowane są w sali dostosowanej do prowadzenia tego typu zajęć w placówce. Sala wyposażona w lustro logopedyczne, programy multimedialne, słuchawki itp.

Wsparcie udzielane w projekcie wynika z Indywidualnych Planów Działań, tworzonych dla każdego Uczestnika i Uczestniczki.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i wolne miejsca na konkretnych formach wsparcia.

Aktualności dotyczące realizacji działań dostępne są na stronie internetowej www.auxilium-fundacja.org.pl

UWAGA: WSZYSTKIE ZAJĘCIA SA BEZPŁATNE!

Zapraszamy!

 

Wakacje z fundacją AUXILIUM!

Zapraszamy do udziału w artystycznych warsztatach z fundacją Auxilium, nasze wydarzenia uatrakcyjnią tegoroczne wakacje! Zajęcia są BEZPŁATNE, otwarte dla wszystkich chętnych. Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z czym prosimy

Read More

Podziękowania dla KWW Reaktor B7 Inspirujemy Zmiany

    Składamy serdeczne podziękowania Komitetowi Wyborczemu Wyborców Reaktor B7 Inspirujemy Zmiany za wpłatę środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację naszych Podopiecznych. Dostępność: Na grafice na białym

Read More

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Ojca!

  Drodzy Ojcowie i Tatusiowie! W dniu Waszego święta życzymy Wam przede wszystkim wielu niezapomnianych chwil z rodziną. Niech każdy dzień przynosi Wam radość i satysfakcję, a myśl o rodzinie

Read More